ဓာတ်ပုံတင်သွင်းရန်

Contact Left Profile

မြန်မာဓာတ်ပုံမော်ကွန်းတိုက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန် ဆက်လက်စုဆောင်းမှုများကျွနု်ပ်တို့ပြုလုပ်နေပါသည်။ အောက်တွင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အထက်တင်သွင်းလို့ရပါသည်။ Resolution ကောင်းသောဓာတ်ပုံများဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ မည်သို့တင်သွင်းရမည် သို့ မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားဖြင့်တင်သွင်းရမည်အစရှိသောမေးခွန်းများအတွက် hello@myanmarphotoarchive.org အားအီးမေးလ်ပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သင်ပေးပို့သောဓာတ်ပုံများကိုပေးပို့သူအမည်နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး သဘောတူညီချက်ရှိပြီးမှသာဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဖိုင်တင်ရန် (jpg, tiff, pdf) ၅၀ MB (ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်)