Trade Exhibition

ဖိုင်နာမည်

MPA-3-5-9.jpg

အဓိကစကားလုံးများ

None

ပုံသဏ္ဍာန်

A set of images from a trade exhibtion in 1982.

ရက်စွဲ

အသုံးပြုထားသောကိရိယာ

အမျိုးအစား

None